CON ĐƯỜNG GIÊSU (Thánh Giacôbê và Philipphê Tông đồ, ngày 3/5, Thứ Hai)

0
76

CON ĐƯỜNG GIÊSU

Tu sĩ Phaolô Trần Văn Bằng, SVD

Tin Mừng: Ga 14,6-14

[…] Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. […]

Suy niệm

Cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc hành trình liên lỉ tiến về nơi mình được sinh ra. Đã là cuộc hành trình thì bao giờ cũng đòi hỏi chúng ta phải bước đi trên những con đường, có thể đó là con đường về thể lý, nhưng nhiều lúc đó còn là con đường của niềm tin, của sự phó thác và trông cậy.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan dẫn chúng ta đến với con đường trọn hảo, con đường của bình an và sự sống. Đó là con đường mang tên Giêsu. Quả thế, chính Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Lời khẳng định của Chúa Giêsu như một lời mời gọi và bảo đảm chắc chắn nhất cho hành trình tiến về với Thiên Chúa của chúng ta. Ngang qua con đường Giêsu, chúng ta không sợ lạc đường, chúng ta không cần mò mẫm để dò tìm, bởi con đường đó thật chân thật, sáng tỏ và hoàn thiện để soi dẫn chúng ta đến sự sống trọn hảo nơi Thiên Chúa. Đặc biệt, khi đến và bước đi cùng Giêsu, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha, “ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

Cuộc sống bôn ba giữa dòng đời lắm lúc chúng ta bị xô đẩy mà bước xa con đường Giêsu. Nhiều lúc vì tham, sân, si của phận người, vì đam mê của dục vọng trần thế, con mắt đức tin chúng ta trở nên mù tối để rồi bước lạc nhịp với con đường Giêsu. Cũng có lúc, chúng ta ngã lòng vì gặp tai ương, hoạn nạn và đau khổ để rồi tâm trí bị che mờ mà quên mất lối về với con đường Giêsu đích thật.

Trong ngày lễ kính 2 vị thánh Tông Đồ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa để biết noi gương các ngài, dù trong đau khổ éo le của cuộc đời hay khi hạnh phúc trào dâng, chúng ta vẫn vững lòng bước đi trên hành trình của con đường Giêsu, hầu ước mong đạt tới vinh quang bất diệt sau này như Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ đã được nhận lãnh. Amen.