CHỌN CHÚA HAY THẾ GIAN (Thứ Hai, Tuần VII Phục Sinh)

0
115

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD

Tin Mừng: Ga 16,29-33

Khi ấy, các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giêsu đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Suy niệm

Sống là chọn lựa. Chọn lựa nào cũng có sự giằng co. Riêng người Kitô hữu có đức tin, chúng ta có mạnh dạn tuyên xưng chọn Chúa với niềm xác quyết, trước những nghịch cảnh bên bờ vực thẳm?

Tin Mừng hôm nay cho ta biết niềm xác tín của các môn đệ vào Thầy Giêsu. “Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. Đó là khi các ông đang ở riêng với Thầy trong khung trời bình an. Giả như đứng trước sức ép chống đối của đám đông cùng với sự ngược đãi và bị bắt bớ, liệu các ông vẫn xác tín chọn Thầy cách tuyệt đối? Chúa Giêsu biết rất rõ bản tính của từng môn đệ. Người biết các ông sẽ tan tác ra sao khi “giờ” của Người đến. Vì thế, Người đã cảnh tỉnh niềm tin của các ông. Người an ủi, đem lại bình an và nhắc các ông hãy vững tin vì “Thầy đã thắng thế gian”.

Đời sống càng hiện đại, cám dỗ càng tinh vi mà không cần đổ máu tử đạo. Khi đó, thử thách đức tin đòi hỏi ta phải trưởng thành hơn, bén nhạy hơn và vượt thắng trước cám dỗ để thể hiện niềm tin vào Chúa, rằng ta đã thắng“thế gian”. Thật vậy, Chúa Giêsu đã thắng “thế gian”. Dù sống kiếp phàm nhân của con người, chịu thử thách trước cám dỗ nhưng Người không phạm tội. Dù bị chết treo trên thập tự giá, nhưng Người đã được Phục sinh, tiêu diệt tử thần và đem lại ơn cứu độ cho những ai có lòng tin.

Ước mong Lời Chúa hôm nay sẽ tăng thêm niềm xác quyết và trung tín chọn Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống chúng ta. Xin Người ban sức mạnh Thánh Thần để ta luôn tỉnh táo trước cám dỗ, biết chọn lựa giá trị thuộc về Chúa và thắng vượt những quyến rũ của thế gian này.