CHÀO ĐÓN CÁC THÍ SINH VỀ DỰ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO DÒNG NGÔI LỜI – 2023

0
211

Đường dây nóng: 082 938 4984 hoặc 078 687 9640

Dành cho các thí sinh đã đăng ký dự thi, chi tiết chương trình những ngày tuyển sinh năm 2023: BẤM VÀO ĐÂY

MẾN CHÚC TẤT CẢ CÁC THÍ SINH MỘT KỲ THI DỒI DÀO ƠN CHÚA VÀ THÀNH CÔNG

Thông tin ơn gọi Ngôi Lời hằng năm: BẤM VÀO ĐÂY