“Ở LẠI TRONG THẦY” (Chúa Nhật V Phục Sinh)

0
76

“Ở LẠI TRONG THẦY”

Tu sĩ G.B. Hoàng Gia Bảo, SVD

Tin Mừng: Ga 15,1-8

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình   ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy  sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. […].

Suy niệm

Thói đời, ai cũng muốn làm chủ cuộc sống của mình, muốn sống cho bản thân và tạo các mối tương quan. Vì muốn tự do, sống chủ nghĩa cá nhân nên mối tương quan giữa con người với con người hiện nay ngày càng lỏng lẻo. Đặc biệt sống giữa xã hội hưởng thụ, con người cũng dần quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, từ đó mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa ngày càng xa dần, dễ cắt đứt.

Nhưng con người có thực sự làm chủ cuộc đời mình, thực sự tự do khi không có mối tương quan với Thiên Chúa không? Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy sống kết hiệp với Người để có thể được sống và sống dồi dào. Khi con người ở lại trong Thiên Chúa, họ sẽ sinh nhiều hoa trái, sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, được tự do và được yêu thương. Và cũng như dụ ngôn cây nho và cành nho, con người chỉ thực sự tự do, thực sự được sống và tồn tại khi kết hợp với Thiên Chúa, Đấng nguồn ban sự sống và phát sinh mọi loài. Nếu không liên kết với Thiên Chúa, con người không thể sống, sinh hoa kết trái như lời khẳng định của Chúa Giêsu “không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” Bên cạnh mối tương quan với Thiên Chúa, con người còn có mối tương quan với tha nhân. Chúng ta không sống một mình nhưng sống với người khác như Thomas Merton từng viết “không ai là một hòn đảo.” Ngoài việc sống kết hiệp với Thiên Chúa, con người còn sống liên kết với anh chị em của mình. Qua tha nhân, ta dễ dàng nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa vì yêu tha nhân là ta đang yêu mến Thiên Chúa, yêu hình ảnh của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng lìa xa nguồn sống đích thực của chúng con. Xin Chúa cho chúng  con luôn ở lại trong Ngài để chúng con có thể được sống và sinh được nhiều hoa trái. Amen.