Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ trọng (8-12-2016)

0
537

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”.

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”.

Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”.

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (c. 1a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui, và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-6. 11-12

“Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.

Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

MẸ TINH TUYỀN

Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thiện,SVD

Việt Nam chúng ta có bài ca dao mà dường như ai cũng quen thuộc: “Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Bài ca dao này cũng phần nào thích hợp để gán cho Đức Mẹ Maria với tước hiệu “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” mà chúng ta suy tôn trọng thể hôm nay.

  1. Mọi người đều phạm tội

Qua Kinh Thánh, chúng ta đã biết ông bà nguyên tổ của chúng ta là Adam và Eva đã phạm tội bất tuân Thiên Chúa; Kinh Thánh gọi đơn giản là tội ăn trái cấm. Tội của Adam và Eva là tội tổ tông. Tất cả chúng ta đều là con cháu của ông bà nguyên tổ, chúng ta không phạm tội “ăn trái cấm”, chúng ta không phạm tội tổ tông, nhưng chúng ta lại bị nhiễm tội, gọi là tội tổ tông truyền.

Kể từ khiông bà nguyên tổ phạm tội, toàn thể nhân loại là con cháu các ngài phải khổ đau bởi sự thống trị của tội lỗi. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã không bỏ mặc con người chìm đắm trong tội lỗi, nhưng hứa sẽ cứu nhân loại qua Con Một của Ngài. Bởi ý định cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã cho Ngôi Hai Nhập Thể làm người từ cung lòng một người nữ, đó là Đức Maria.

  1. Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

Như trên đã nói, tất cả mọi người sinh ra ở trần gian này đều mắc tội, tội tổ tông truyền. Câu hỏi được đặt ra là Đức Maria cũng là con người bình thường, được sinh ra như mọi người, thế tại sao Mẹ lại là người duy nhất được mang tước hiệu“Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”? Mẹ Maria cũng là con cháu Adam – Eva, nhưng tại sao Mẹ lại không vướng chút tội lụy nào?

Để tìm hiểu điều này, chúng ta ngược trở lại với Kinh Thánh Cựu Ước. Sách Xuất Hành (Xh 3,1-6.9-12) nói về việc Chúa hiện ra với Môsê. Khi Môsê đang chăn chiên trên núi, bỗng dưng thấy lửa bốc cháy nơi bụi gai, nhưng bụi gai không bị thiêu rụi mà vẫn xanh tươi. Môsê ngạc nhiên, bước tới gần thì từ nơi bụi gai có tiếng mặc khải với ông rằng: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi người đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5).

Như vậy, chúng ta biết lý do tại sao lửa bốc cháy nơi bụi gai mà bụi gai vẫn không bị thiêu rụi? Bởi vì nơi đó có Thiên Chúa hiện diện như chính Lời Ngài đã mặc khải cho Môsê. Các giáo phụ cũng thường dựa vào đoạn kinh thánh này để nói về tước hiệu “Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Đức Maria. Đức Maria cũng là con người như mọi người, nhưng lại không vướng chút tội lụy nào, kể cả tội tổ tông truyền, vì có Chúa ngự trong cung lòng của Mẹ. Đức Mẹ được ơn trọng đại này vì cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ đã trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa Chí Thánh.

Tinh thần này chúng ta cũng bắt gặp trong lời nguyện nhập lễ mà chúng ta vừa nghe: “Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này”.

Như người ta giải thích hiện tượng bóng tối là thiếu vắng ánh sáng. Nơi nào có ánh sáng thì bóng tối không thể tồn tại. Cũng vậy, nơi nào có Thiên Chúa ngự trị thì nơi đó vắng bóng tội lỗi. Đức Mẹ được ơn trọng đại này vì cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ đã trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa Chí Thánh.

  1. Đức Mẹ Vô Nhiễm có liên hệ gì với chúng ta?

Có thể nói, biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại là biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Maria vì biến cố này gắn liền với vận mệnh của cả nhân loại. Sau tiếng thưa “Xin Vâng” của Đức Maria, vận mệnh của nhân loại đã được thay đổi từ cõi chết bước vào cõi sống vĩnh cửu nhờ Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế cũng là sinh ra một nhân loại mới.

Nếu xưa kia bởi một người nữ là Eva bất tuân mà nhân loại đã phải trầm luân trong gông cùm của tội lỗi và sự chết, nay lại bởi sự vâng phục tuyệt đối của một người nữ là Ave Maria mà nhân loại được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa. Vì thế, tước hiệu “Vô Nhiễm Nguyên Tội” có liên hệ trực tiếp đến ơn cứu độ chúng ta.

Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ là Đức Maria. Nhờ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, Mẹ đã đại diện cho toàn thể nhân loại chúng ta, ký kết giao ước để Con Một Chúa Nhập Thể cứu độ nhân loại. Xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ để chiếu tỏa ánh sáng Ngôi Lời vào thế giới đầy bóng tối tội lỗi này.

 

Bài trướcAudio Lời Chúa + Suy niệm Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (30 TN – C)
Bài tiếp theoCộng đoàn Nhà Chính Tỉnh Dòng Ngôi Lời VN Tĩnh tâm Mùa vọng 2016

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.