Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

0
453

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”.

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”.

Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”.

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (c. 1a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui, và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-6. 11-12

“Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.

Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD

Hôm nay, Giáo hội Hoàn vũ long trọng mừng lễ Mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội. Chúng ta hãy vui mừng vì đó là một đặc ân của Thiên Chúa trao ban cho Mẹ Maria và cho nhân loại. Mỗi năm chúng ta mừng kính lễ Mẹ Vô Nhiễm, nhưng chúng ta đã hiểu thế nào là vô nhiễm nguyên tội nơi Mẹ Maria? Và Giáo Hội đã long trọng tuyên tín điều này như thế nào?

Trước hết, việc Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ Maria trong chương trình cứu độ nhân loại là một việc có một không hai trên cõi đất này. Thiên Chúa đã chọn Mẹ để làm Mẹ của Đấng Cứu thế và Mẹ của nhân loại. Vì thế, Thiên Chúa phải bảo vệ Mẹ khỏi nhiễm vương nguyên tội, bằng cách sai Thánh Thần đến với Đức Trinh Nữ Maria ngay khi Mẹ còn nằm trong lòng bà thánh Anna. Như vậy, Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria từ khi có sự kết hợp giữa thánh Anna và Gioakim. Các Ngài được một ơn sủng đặc biệt để việc thụ thai Đức Mẹ được bảo toàn khỏi tội Tổ tông. Chúng ta hiểu một cách đơn giản rằng: Đức Mẹ là Đấng sinh ra Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Vì thế, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria thật nguyên tuyền, thật trinh trắng và không hề mang tì vết nơi bụi trần: đó là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta mừng lễ ngày 8 tháng 12 hôm nay.

Đức Giáo Hoàng Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều này  ngày 8/12/1854 qua Hiến chế Ineffabilis Deus: “Chúng tôi công bố và xác nhận rằng tín điều về Đức Maria, ngay lúc được thụ thai, nhờ đặc ân và đặc quyền của Thiên Chúa Toàn năng, vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, được giữ không mắc Nguyên tội, là tín điều được Thiên Chúa mạc khải, và vì thế mỗi tín hữu phải luôn tin vững vàng”.

Lại một lần nữa, tín điều trên được xác nhận một cách rõ ràng lúc Đức Maria đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous nơi động Massabielle, tại Lộ Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 1858. Chính Mẹ Maria đã tuyên bố: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu về ơn phúc nơi Mẹ Maria. Trong biến cố Truyền Tin, sứ thần Gáprien đã kính chào Mẹ là Đấng đầy ân phúc”. Có nghĩa là Mẹ được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt và trang điểm cho Mẹ với tất cả những gì quý giá nhất trên đời: là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Mẹ đầy ơn phúc vì Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,30-31); Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà (Lc 1,35).

Mẹ đầy ơn phúc vì Mẹ đã nghe và thực hành Lời Chúa. Mẹ Maria đã đón nhận tất cả thánh ý của Thiên Chúa để được cưu mang Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin được thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói(Lc1,38).

Mẹ đầy ơn Phúc vì đức tin của Mẹ trổi vượt và là nền tảng để Mẹ nhận ra Thiên Chúa ở trong cung lòng Mẹ. Tiếng xin vâng của Mẹ đã làm thay đổi cả vũ trụ từ trời cao xuống nơi đất thấp. Kể từ giây phút ấy Ngôi Hai là Chúa Giêsu đã ngự trị trong lòng Đức Trinh nữ Maria. Chính vì đầy tràn ơn phúc như vậy, nên Mẹ đã cất cao bài ca ngợi khen (Magnificat): “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa …”.

Mẹ đầy ơn phúc vì tất cả những gì mà Thiên Chúa làm nơi Mẹ không phải vì Mẹ đã xứng đáng nhưng còn vì đó là ân sủng đến từ Thiên Chúa, lòng từ bi và thương xót của Ngài. Mẹ Maria là lều hội ngộ mà Thiên Chúa đã có thể dựng nên giữa loài người để mời gọi ta chia sẻ sự sống của Người.

Mẹ Maria được ơn phúc và Mẹ đã vội vã lên đường đem ơn Chúa đến với người khác. Chúng ta cũng được ơn phúc làm con của Mẹ, chúng ta hãy bắt chước Mẹ “vội vã lên đường” mang ơn Chúa đến với người khác: là vợ chồng và con cái chúng ta, là bạn hữu chúng ta và là cộng đoàn tín hữu chúng ta để trở thành niềm vui và “Tin Mừng” cho nhau.

Mẹ đón nhận lời Chúa với tin yêu và hy vọng, mời gọi mỗi chúng ta hãy sống phó thác cho Thiên Chúa trong những buồn vui cuộc đời. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt tin tưởng nơi Mẹ: “Đức Maria là người Mẹ làm cho chúng ta hy vọng”. Hoặc nói như Thánh Anphongsô Ligori đã quả quyết rằng: “ Nếu tôi thật lòng yêu mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng”.

Nơi Đức trinh nữ Maria là dấu chỉ tràn đầy Tình Yêu và Hy Vọng của mỗi tín hữu chúng ta. Mẹ chính là Mùa Xuân của nhân loại, Mẹ chính là “Evà mới” của Giáo hội và là nguồn cậy trông của chúng ta. Chúng ta nhìn lên Mẹ Maria như mẫu gương của lòng cậy trông, kiên nhẫn và phó thác. Chúng ta hãy vui mừng vì những gì Mẹ đã được đón nhận bởi đó là tất cả những gì Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta. Chúng ta thật có lý để vui mừng vì qua Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ chúng ta biết được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô vàn. Ngài đã tìm mọi cách để ta có thể hiểu được tình yêu bao la của Ngài.

Để mừng lễ Mẹ Vô Nhiêm Nguyên Tội hôm nay một cách có ý nghĩa nhất, tất cả chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ: sống khiêm nhường và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới tâm hồn chúng ta như Ngài đã đến trong lòng Đức Mẹ; xin Ngài thánh hóa tâm hồn chúng ta khỏi mọi lụy vương của tội lỗi, giúp ta cảm nghiệm được những ơn lành Chúa ban và giúp ta mau mắn đáp lại tình yêu thương đó.

 

Bài trướcTin mục vụ: Hoạt động Công Lý và Hòa Bình
Bài tiếp theoĐức Cha Đôminicô MAI THANH LƯƠNG đã về Nhà Cha

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.