Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay – B

0
354

Bài Ðọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

“Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”.

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9).

Xướng: 1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!” Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. – Ðáp.

2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. – Ðáp.

3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi! – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 8, 31b-34

“Thiên Chúa không dung tha chính Con mình”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Phúc Âm: Mc 9, 1-9

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

Ðó là lời Chúa.

BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ:

CHÚA HIỂN DUNG

Lm. Giacôbê Trì Văn Pháp, SVD

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu khuôn mặt Đức Giêsu vinh quang. Trước hết, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra: Tại sao Đức Giêsu lại dẫn ba môn đệ đi riêng với mình, để rồi từ đó, Người biến đổi hình dạng cho các ông thấy?

Tìm hiểu các đoạn văn trước và sau của bài Tin mừng hôm nay,chúng ta sẽ thấy rõ lý do tại sao. Trong đoạn văn lớn (Mc 8,31 – 10,52), Đức Giêsu đã tiên báo ba lần về cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người: Lần thứ nhất nằm ở chương 8,31-33; Lần thứ hai nằm ở chương 9,30-32; Lần thứ ba nằm ở chương 10,32-34.

Vì thế, việc Biến hình mà Đức Giêsu tỏ lộ cho ba môn đệ (9,1-9)mang một ý nghĩa khá đặt biệt và quan trọng, nhằm củng cố đức tin của các ông, cho nên,đoạn Tin Mừng hôm nay, được chia thànhba giai đoạn: Thứ nhất, lên núi; Thứ hai, biến hình; Thứ ba, xuống núi

Trước hết, lên núi: Hình ảnh ngọn núimà Đức Giêsu dẫn ba môn đệ đi lên với mình cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của Môsê gặp gỡ Thiên Chúa tại Sinai. Đồng thời, chúng ta cũng thấy rõ rằng khi Đức Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, thầy trò không trao đổi gì, đây là thời gian thật tĩnh lặng, tách biệt rõ ràng với cuộc sống thường ngày, và núi không tên, nói lên một nơi vượt ra khỏi không gian bình thương, nhằm để chuẩn bị cho một biến cố trọng đại.

Kế đến, Biến hình: có ba điểm chính. Thứ nhất, vinh quang Thiên Chúa tỏ lộ cho thấy triều đại Thiên Chúa đã hiện diện. Thứ hai, biến hình loan báo cuộc Phục Sinh vinh hiển của Đức Giêsu, xác nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Thứ ba, lời tuyên bố “Đây là Con ta” chính là mục đích và đỉnh cao của toàn Tin Mừng, vì khẳng định căn tính và sứ vụ của Đức Giêsu trước nhân loại. Hình ảnh Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu, nhằm chứng thực về căn tính và sứ mệnh của Người.

Như vậy, chúng ta có thể nhận ra rằng việc Đức Giêsu dẫn ba môn đệ đi riêng với mình, để cho các ông thấy “hình ảnh thật”, hay nói cách khác là căn tính đích thực của Người, nhằm củng cố đức tin của các ông vào Người. Đó là, Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia. Đấng Mêsia Phục Sinh phải trải qua những đau khổ mới bước vào vinh quang. Hình ảnh đó, còn cho các môn đệ thấy rằng “chân tướng” thật sự của Đức Giêsu, Người chính là Con Thiên Chúa, để từ đó các môn đệ vững tin hơn khi Người tiên báo cuộc Khổ Nạn mà Người sắp phải chịu.

Cuối cùng, xuống núi: khi xuống núi, thầy trò có sự bàn luận sôi nổi, khác biệt rõ với lúc lên núi. Đây như là dấu hiệu cho biết các ông đã trở lại cuộc sống đời thường.Thêm nữa, lời căn dặn của Đức Giêsu không được nói với ai về biến cố mà các ông vừa chứng kiến, cho đến khi “Con Người từ cõi chết sống lại”, cho ta hiểu rằng, vì các ông chưa hiểu rõ biến cố vừa xảy ra, cho nên các ông bàn luận “từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Đồng thời, với biến cố thật khác thường này, không phải ai cũng tin. Chính vì thế mà Đức Giêsu cấm các ông.[1]

Như vậy, đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói gì với mỗi người chúng ta?

Thứ nhất, Đức Giêsu kêu mời hãy tin vào Người và bước theo Người, dù rằng cuộc sống chúng ta gặp nhiều thử thách và đau khổ, thế nhưng nhờ và qua đau khổ đó, chúng ta sẽ được sống.

Thứ hai, Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Người đã đến để thi hành sứ mạng cứu chuộc loài người. Đây là niềm hy vọng cho tất cả mọi người chúng ta trên đường lữ hành đức tin. Hơn nữa, Người cũng mời gọi chúng ta thi hành sứ mệnh ấy là loan Tin Vui này đến cho mọi người, nhằm để họ cũng được cứu.

Thứ ba, vinh quang của Nước Trời đã đến và đang hiện diện trong cuộc sống, mời gọi chúng ta sống với niềm vui, niềm hân hoan của mầu nhiệm này.

 

Một chút suy tư:

Qua biến cố biến hình nàykhông những có vị trí đặc biệt trong Tin mừng Máccô, mà còn có một vị trí rất đặc biệt trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Biến cố này vượt thời gian và không gian nhưng lại liên hệ mật thiết với hiện tại.

Có thể nói rằng, biến cố ấy vẫn tái diễn hằng ngày qua việc chúng ta dâng Thánh Lễ. Việc Đức Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, tách biệt khỏi cuộc sống đời thường, cũng giống việc chúng ta bỏ tất cả những công việc, những lo toan của cuộc sống đời thường, để bước vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Tiếng Chúa Cha phán: “hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7), có thể được sánh như lời Chúa mà chúng ta nghe trong Thánh Lễ, và lời ấy cần thực thi trong cuộc sống. Việc linh mục cầm bánh và chén rượu dâng lời chúc tụng, đọc lời truyền phép, bánh và rượu hóa nên Mình và Máu Đức Giêsu Phục Sinh, cũng được ví như việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng. Việc các ông xuống núi, trở về cuộc sống đời thường, cũng giống như chúng ta kết thúc thánh lễ và trở về cuộc sống thường nhật và thi hành sứ mệnh.

Mong rằng mỗi người chúng ta cần ý thức mầu nhiệm Thánh Lễ này, và tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng với tất cả niềm tin, như đang chiêm ngắm Đấng Phục Sinh đang hiện diện cách tỏ tường. Và đây cũng là “mầu nhiệm Nước Trời” mà chúng ta đang sống và nếm cảm trước. Đồng thời, cũng biết lắng nghe Lời Chúa và làm chứng cho đức tin của mình khi “xuống núi”.

[1]Việc Đức Giêsu cấm ba môn đệ, đây là điểm đặc biệt của Tin Mừng Mác-cô, mà các nhà chú giải gọi: “Bí mật công khai”, có nghĩa là cấm không nói cho ai biết, nhưng ai cũng biết.

Bài trướcMùa Chay – Tuần I – Năm B
Bài tiếp theoMùa Chay – Tuần II – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.