Thứ Năm, ngày 27/06/2019 Lượt xem: 86

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Ngày 29 Tháng 6)

Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11

“Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ Bánh Không Men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, có ý đợi sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng Hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Ðến khi vua Hêrôđê sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu giãi vào ngục; thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: “Hãy chỗi dậy mau”. Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: “Hãy thắt lưng và mang giày vào”. Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: “Hãy khoác áo vào mà theo ta”.

Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng, người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hêrôđê và khỏi mọi âm mưu của dân Do-thái”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Ðáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. – Ðáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Ðáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Tm 4, 6-8. 17-18

“Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 16, 18

Alleluia, alleluia! – Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 16, 13-19

“Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

TÍN THÁC VÀO CHÚA

Lm. Gioan Trần Nam Phong, SVD

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Các ngài là hai trụ cột của Giáo Hội. Các ngài có hai cá tính khác nhau nhưng lại được Chúa mời gọi làm tông đồ trong hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng cả hai ngài đều có một điểm chung; đó là niềm tín thác vào Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc lại các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay để nhận ra điểm chung quý giá của hai ngài; đồng thời để cho chúng ta học đòi bắt chước sự tin tưởng và tín thác vào Chúa.

Trước tiên, chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương sống tin tưởng phó thác vào Chúa của thánh Phaolô được diễn tả trong thư thứ hai gửi ông Timôthê. Thánh nhân xác tín “Có Chúa ở bên tôi, Người đã ban sức mạnh cho tôi” (2 Tm 4,17). Và ngài viết tiếp “Chúa sẽ giải thoát tôi khỏi mọi hành vi hiểm độc” (2 Tm 4,18). Chúng ta thấy cuộc hành trình của ngài hết sức cam go nhưng trên tất cả ngài luôn tin cậy vào Chúa. Khi ngài bị quật ngã trên đường đi Đamát thì ngài đã nghe theo lời chỉ dẫn đi vào thành và tại nơi đó ngài kiên nhẫn chờ đợi những gì Chúa muốn ngài làm. Ngài đã tin cậy vào Chúa và có kinh nghiệm sâu xa về sự đồng hành của Chúa cùng ngài trên các hành trình ngài đi và trong giây phút này ngài hướng đến chặng cuối cuộc hành trình của ngài để “đổ máu ra làm lễ tế” (2 Tm 4,6). Trong sự tin tưởng và phó thác, ngài xem mình đã “đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7).

Thứ hai, chúng ta cùng nhìn vào mẫu gương sống tin tưởng phó thác của thánh Phêrô vào lòng nhân từ của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất trích sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta được nghe câu chuyện thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi ngục tù. Qua câu chuyện này, chúng ta để ý đến hai điểm quan trọng. Thứ nhất, thánh Phêrô có thái độ hết sức điềm tĩnh, ngủ giữa hai người lính dù bị xiềng xích trong tù. Thứ hai, khi thiên sứ đến giải thoát ngài, ngài thong thả làm theo những chỉ dẫn của thiên sứ và ngài cứ ngỡ đó là một thị kiến trong giấc mơ. Và chỉ khi ngài được ra khỏi thành thì ngài mới nhận ra là “Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu thoát tôi khỏi tay vua Hêrôđê, và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu” (Cv 12,11). Qua đây, chúng ta thấy ngài tin tưởng và phó thác vào sự hướng hẫn của Chúa thật êm ái và nhẹ nhàng.

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay kể thêm về thánh Phêrô. Chúng ta thấy ngài đã được Thánh Thần Chúa soi sáng để nhận ra và tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Để tuyên xưng được như vậy ắt hẳn ngài luôn tin cậy, tín thác vào Đức Giêsu. Ngay lúc đầu, khi nghe tiếng mời gọi của Đức Giêsu, ngài đã “lập tức bỏ chài lưới mà theo Người” (Mt 4,21). Tuy trong cuộc hành trình đi theo Chúa đã có những lúc nhất thời cản trở con đường Chúa đi và đã chối Chúa nhưng ngài đã hối lỗi kịp thời để trở lại với Chúa, trở lại với cộng đoàn sau khi Chúa chết. Có những lúc yếu đuối như vậy nhưng biết hối lỗi nên Chúa vẫn tin tưởng chấp nhận ngài và tha thứ cho ngài.

Cả thánh Phêrô và thánh Phaolô đều có một đức tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu Kitô. Các ngài không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô hay tin tưởng việc Chúa sẽ cứu các ngài khỏi gian nan đau khổ. Nhưng trên hết, các ngài luôn tin rằng Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha luôn ở bên các ngài trong mọi hoàn cảnh sống của các ngài: lúc bị chống đối trước sứ điệp Tin Mừng các ngài loan báo, lúc bị tù tội, hay trong lúc mù lòa, khi thất bại cũng như trong lúc nguy tử. Đây là sứ điệp Chúa muốn gửi đến mỗi người chúng ta qua các bài đọc và qua mẫu gương sống đức tin của hai thánh Phêrô và Phaolô trong ngày lễ hôm nay.

Mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy nhìn vào đời sống đức tin của các ngài mà học đòi. Hai ngài cũng là những người như chúng ta, vẫn còn đó những khiếm khuyết trước mặt Chúa nhưng cả hai cùng chất chứa trong mình một đức tin cháy bỏng vào Đức Giêsu Kitô. Một khi chúng ta nhận ra những khiếm khuyết trong chúng ta thì chúng ta cần biết khiêm tốn trước mặt Chúa và biết cậy trông, tin tưởng vào Chúa thì chúng ta sẽ luôn hân hoan phục vụ Người như hai thánh Phêrô và Phaolô. Nhờ đó, chúng ta sẽ cảm nhận và khát khao có Chúa hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của chúng ta như thánh Phêrô nói “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con sẽ đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Chính đời sống khiêm nhường, cầu nguyện và trong tình yêu thương tha nhân sẽ giúp chúng ta sống bình an trong cuộc sống. Có vậy chúng ta mới xứng đáng là những Kitô hữu, những người không những lãnh nhận Đức Kitô mà còn mang Đức Kitô giới thiệu đến cho người khác. Vậy, chúng ta có đủ can đảm và tin tưởng vào Chúa như thánh Phaolô hay không? Chúng ta cũng có những lúc yếu đuối, sa ngã như thánh Phêrô, nhưng liệu chúng ta có mau mắn hoán cải, tin tưởng phó phác vào lòng thương xót của Chúa như thánh Phêrô hay không?

Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô, xin cho chúng ta luôn giữ vững lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa trong suốt cuộc đời lữ hành trần thế này; và biết mau mắn ăn năn sám hối mỗi khi lỗi phạm đến Chúa và tha nhân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *