Thứ Hai, ngày 14/01/2019

Lễ Giỗ 1 năm Cha Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD

Thấm thoát 365 ngày của một năm đã trôi qua, kể từ khi cha Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD mãi mãi ra đi theo tiếng gọi của Đấng Phục Sinh (từ 14-1-2018 đến 14-1-2019)

Trong tâm tình liên đới của những người còn đang sống dành cho người đã khuất, toàn thể anh em Tu Sĩ, Linh Mục trong Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam và những người thân yêu của cha Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD đã kính nhớ đến ngài một cách đặc biệt qua mỗi Thánh Lễ và lời nguyện cầu trong ngày 14 tháng 1 năm 2019. Cách riêng, tại Cộng đoàn Nhà Chính Tỉnh Dòng, Thánh Lễ Giỗ lần đầu của cha Inhaxiô bắt đầu vào lúc 5h00 với Giờ Kinh Sáng, trong bầu không khí ấm áp và linh thiêng. Cha Antôn Nguyễn Huy Quyền, SVD chủ tế Thánh Lễ và chia sẻ Lời Chúa, kèm theo những tâm tình về người anh em đã khuất. Và cùng đồng tế với ngài, có cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng, SVD, quý cha, quý thầy trong Cộng đoàn Nhà Chính, Hạt Ngôi Lời Nha Trang, Tập Sinh SVD, Thỉnh Sinh SVD, Đệ Tử viện SVD Nha Trang, ân thân nhân và quý khách.

Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *