Mùa Giáng Sinh – Tuần II

CHÚA NHẬT NGÀY 1 THÁNG 1 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA - Lễ trọng (Tr) Bài đọc 1 :...

Lời Chúa + Bài giảng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Bài Ðọc I: Ds 6, 22-27 "Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Trích sách Dân...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Giáng Sinh – Lễ Ban ngày

Bài Ðọc I: Is 52, 7-10 "Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta". Trích sách Tiên...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Vọng Đêm Giáng Sinh

Bài Ðọc I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6) "Chúa ban Con của Người cho chúng ta". Trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ...

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". Trích sách Sáng...

Lời Chúa + Suy niệm Lễ Thánh Têrêxa HĐ Giêsu

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó,...

BÀI GIẢNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (Lễ Chính Ngày)

BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Mt 18, 12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Lc 5,17-26 17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 ; Bài đọc 2: 2Pr 3,8-14 Tin Mừng: Mc 1,1-8 1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn...
2,920Người theo dõiĐăng Ký