Thứ Năm, ngày 06/12/2018 Lượt xem: 79

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8 tháng 12)

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”.

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”.

Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”.

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (c. 1a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui, và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-6. 11-12

“Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.

Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lm. Micae Trần Phúc Ca,SVD

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là từ lúc Mẹ Maria thụ thai trong lòng bà thánh Anna,  Mẹ đã được gìn giữ khỏi tội tổ tông, do ơn sủng đặc biệt của Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ. Và cũng từ lúc đó, Mẹ Maria được tràn đầy ơn phúc của Thiên Chúa, như lời sứ thần báo tin cho Mẹ khi Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Trên tất cả mọi loài thụ tạo, Mẹ Maria được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, “Vô nhiễm tội truyền”. Vì thế, thánh Éprem (thế kỷ IV) đã nói tới sự trong sạch và thánh thiện hoàn toàn của Đức Mẹ như sau:“Ôi Chúa và Mẹ Ngài, Chúa và Mẹ hoàn toàn tốt đẹp và hoàn hảo mọi mặt, vì ở nơi Chúa không có vết bẩn nào, ở nơi Mẹ không có vết nhơ nào” (Carm Nisib 27). Còn thánh Augustinô thì dạy rằng: Mẹ Maria không vướng mắc tất cả những tội riêng vì danh dự của Thiên Chúa (de natura et gratia, 36,42). Theo thánh Tôma Aquinô, Đức Maria đầy ơn phúc khi Ngài cưu mang Ngôi Hai trong cung lòng trinh khiết vẹn tuyền. Và trong thông điệp Mystici Corporis, Đức Piô XII dạy về sự tinh tuyền của Đức Maria: “Ngài được miễn trừ tất cả mọi tội riêng hoặc di truyền” (D 2291).

Sau cùng, ngày 8/12/1854 Đức Piô IX đã định tín Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội qua thông điệp “Ineffabilis Deus” trong đó Ngài tuyên bố: “…Rất thánh Trinh nữ Maria nhờ Thiên Chúa toàn năng và nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại ban cho ân phúc đặc biệt là ngay từ khi thụ thai đã được gìn giữ khỏi hết mọi bợn nhơ của tội nguyên tổ. Đó là tín điều được Thiên Chúa mạc khải, vì thế buộc mọi người phải tin vững vàng chắc chắn và mãi mãi…”.

Có lẽ Đức Mẹ muốn củng cố cho tín điều mà Đức Piô IX mới tuyên bố, nên ngày 11/02/1858 Đức Mẹ đã hiện ra tại hang đá ở Lộ đức với một thiếu nữ tên là Bernadetta. chính Đức Mẹ đã tái khẳng định: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, đúng theo như tín điều mà Đức Giáo Hoàng Piô IX đã long trọng công bố trước đó gần 4 năm.

Tin Mừng hôm nay khởi đầu với lời chào thật kính cẩn của sứ thần: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng”. Ðầy ơn sủng nghĩa là cuộc đời của Mẹ đã được bao trùm bằng ân sủng của Thiên Chúa ngay từ lúc thụ thai. Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ bằng ân sủng của Ngài để Mẹ không vấn vương tội lỗi, không tỳ ố trong xác phàm để cung lòng Mẹ xứng đáng là đền thờ cho Ngôi Hai Thiên Chúa cư ngụ.

Như vậy, sứ thần Gáprien đã tuyên xưng Đức Maria bằng một tên mới : “Đấng đầy ơn sủng”. Theo tinh thần Đông phương, danh tính biểu lộ một ý nghĩa, một bản chất của con người. Qua trung gian sứ thần, Thiên Chúa đã “đặt tên” cho Đức Mẹ là: “Đầy Ơn Sủng”, một mặt nói lên hồng ân của Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ hết sức tràn đầy, một mặt nói lên phẩm chất xứng đáng của Đức Mẹ. Mẹ Thiên Chúa là đặc ân do sinh Chúa Kitô, Con Thiên Chúa; Mẹ được đầy ơn phúc nên không vương mắc tội gì để xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa và mẹ nhân loại. Một người Mẹ tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, một người Mẹ mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ muôn thuở để trở nên Mẹ của Con Một của Ngài, và Thiên Chúa cũng trao ban người Mẹ đó cho chúng ta: “Này là mẹ con” (x. Ga 19,27), thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể không chiêm ngưỡng, có thể không yêu mến và không chạy đến cùng Đức Mẹ được.

Quả vậy, Kinh Thánh đã dành cho Đức Mẹ một địa vị cao sang, trổi vượt: “Đấng đầy ơn sủng” hoặc bài ca Magnnificat mà cộng đoàn của thánh Luca ca ngợi Mẹ là những bằng chứng sống động.

Như thế, lòng sùng kính Đức Maria là cả một cảm nghiệm sâu xa của niềm tin dân Chúa qua chiều dài lịch sử với nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vì, đặc ân vô nhiễm nguyên tội đã chuẩn bị cho Đức Maria một sứ mạng cao quí là được làm mẹ Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Thiên Chúa xuống thế làm người và làm mẹ của tất cả nhân loại chúng ta.

Hôm nay, qua Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta, để cứu độ chúng ta. Ngài đã trả lại cho chúng ta quyền làm “con Thiên Chúa” đã bị đánh mất vì tội nguyên tổ. Như thế, chúng ta tuy không được đặc ân vô nhiễm nguyên tội như Đức Mẹ nhưng chúng ta đã được khỏi tội nguyên tổ nhờ Bí Tích Thánh Tẩy. Và khi được rửa sạch tội lỗi bằng Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được sự sống mới, sự sống của Thiên Chúa và được có “Chúa ở cùng chúng ta” như đã ở cùng Đức trinh nữ Maria. Chúng ta không được làm mẹ Thiên Chúa, nhưng qua Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa và con của Mẹ Maria.

Thật vậy, qua Bí Tích Thánh tẩy, chúng ta đã được tha tội tổ tông, nhưng hệ lụy của tội nguyên tổ vẫn còn ảnh hướng xấu đến chúng ta. Con người chúng ta trở nên yếu đuối, dễ hướng lòng về tội lỗi. Chúng ta vẫn bị ma quỉ cám dỗ, nhất là lỗi đức trong sạch. Chúng ta hãy bắt chước Mẹ Maria mà giữ hồn xác trong sạch, xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.

Đó là niềm hy vọng tràn đầy cho tất cả chúng ta. Vì đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ làm cho đức cậy của chúng ta trở nên vững chắc hơn và là động lực thúc đẩy chúng ta noi gương Mẹ, sống trong sạch. Mặc dầu sẽ không bao giờ giống Mẹ hoàn toàn, nhưng xin Mẹ in vào lòng chúng ta các nhân đức của Mẹ, nhất là đức trong sạch.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Mẹ Đấng Cứu Độ, và cũng là Mẹ của chúng con, xin Mẹ dạy chúng con biết giá trị của lòng trong sạch hằng được Thiên Chúa chúc phúc và đừng bao giờ để lương tâm bị bẻ cong do những hư hèn dục vọng trần thế. Nhưng xin mẹ cầu cho chúng con khi nầy và trong giờ lâm tử.


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *