Thứ Sáu, ngày 08/03/2019 Lượt xem: 91

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 4-10

“Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân (x. c. 15b).

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ởNgài. – Ðáp.

2) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. – Ðáp.

3) Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giao long. – Ðáp.

4) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 10, 8-13

“Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: Lc 4, 1-13

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

THỰC HIỆN TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hoà, SVD

Khởi đầu cho chương trình cứu chuộc, Chúa Giêsu đã ăn chay và cầu nguyện bốn mươi đêm ngày đồng thời chịu quỷ cám dỗ. Hàng năm, Giáo Hội dành một thời gian để sống và tưởng nhớ lại chương trình ấy, thời gian đó được gọi là Mùa Chay. Mùa Chay không chỉ là thời gian ăn chay, sám hối, hãm mình và cầu nguyện mà còn là để con người khám phá lại tình yêu Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Khởi đầu Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình tín thác vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa để làm khí giới chiến đấu chống lại những cám dỗ và thử thách. Đây cũng là tâm tình mà dân Israel đã có được khi Thiên Chúa đưa họ vào sa mạc để huấn luyện, để chuẩn bị cho chương trình cứu chuộc. Bài Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay cho thấy lòng trung tín của Đức Giêsu Kitô đối với Thiên Chúa Cha qua việc Người bị quỷ cám dỗ và đã chiến thắng. Đây cũng là tâm tình mà mỗi người chúng ta cần có và phải có để xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người. Hồng ân cứu chuộc là một chương trình xuyên suốt qua hai mốc thời gian: chuẩn bị và hành động.

Một chương trình với hai thời điểm: Cựu Ước và Tân Ước. Thời Cựu Ước là thời gian chuẩn bị cho chương trình cứu chuộc. Dân Israel được dẫn vào sa mạc bốn mươi năm, ở đó họ được huấn luyện, được nuôi dưỡng và được yêu thương hết tình. Được huấn luyện cần đến thử thách, thế nhưng họ đã nhiều lần sa ngã; được yêu thương nhưng họ đã bội ơn mà đi vào con đường tội lỗi; được nuôi dưỡng, nhưng nhiều lần họ đã phản bội, bất trung. Thời Tân Ước là lúc Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, thực hiện chương trình cứu độ. Người là Thiên Chúa nhưng vâng lời để trở nên người phàm như mọi con người, ngoại trừ tội lỗi. Người không mang tỳ vết tội lỗi lại phải gánh tội cho người khác. Người là Con Thiên Chúa nhưng phải chịu thử thách và cám dỗ.

Một chương trình nhưng hai cách thể hiện khác nhau giữa con người và Thiên Chúa. Con người quá mỏng giòn yếu đuối. Con người vương phải tội lỗi và trở nên yếu hèn. Con người chỉ thấy được thực tại cho nhu cầu cuộc sống, và dân Israel là minh chứng cho các điều đó. Họ đã chống báng Thiên Chúa khi gặp khó khăn đói khát. Họ chạy theo các thần ngoại bang như các dân xung quanh. Nói tóm lại, họ đã quỵ gã trước những thử thách. Nhưng khi Thiên Chúa thực hiện chương trình thì hoàn toàn khác: Con của Ngài mang bản tính con người nhưng đã vượt thắng mọi cám dỗ, đau thương tủi nhục, gian lao vất vả. Nhờ luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã chiến thắng mọi cám dỗ nhờ ăn chay và cầu nguyện; nhờ đó, Người đã hoàn tất công trình cứu độ mà Thiên Chúa giao phó.

Thánh Luca thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn ngươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1-2). Đức Giêsu Kitô là Con của Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa, nhưng vì mang bản tính con người nên quỷ đã tiến hành cám dỗ Ngài. Đức Giêsu đã chịu cám dỗ và đã vượt thắng. Người vượt thắng vì luôn kết hợp với Thiên Chúa Cha. Ngài vượt thắng vì Ngài không bám víu vào của cải vật chất, tiện nghi văn minh. Ngài không bỏ rơi Thiên Chúa để làm vua chúa trần gian theo sắp đặt của ma quỷ. Mỗi người chúng ta đừng để cho của cải vật chất và tiện nghi làm trở nên phụ thuộc, vì khi phụ thuộc là lúc dễ sa ngã vào đường tội lỗi, vào vòng tay quỷ dữ.

Thánh Luca thuật lại ba giai đoạn Đức Giêsu chịu thử thách. Đầu tiên là nhu cầu cần thiết mà mỗi con người cần đến là lương thực. Bốn mươi đêm ngày chay tịnh trong hoang địa, đối với con người chắc hẳn điều cần và mong muốn đạt tới để thỏa mãn cho nhu cầu thể xác sẽ là thức ăn và nước uống. Chúa Giêsu đã vượt thắng vì Người không chịu phụ thuộc mà vấp ngã. Đành rằng lương thực cần cho thể xác, nhưng không vì thế mà Chúa Giêsu nghe lời và bị phụ thuộc ma quỷ. Con người ngày nay dễ bị phù hoa tiện nghi vật chất lôi cuốn, nếu không trông cậy vào Thiên Chúa thì dễ rơi vào vòng xoáy cám dỗ của ma quỷ.

Thử thách thứ hai là quyền lực. Trong bản tính con người, quyền lực luôn có phần: quyền trên người khác, quyền để hưởng lợi, quyền để sung sướng; đó là niềm khát khao. Nhưng quyền đến từ ma quỷ chắc chắn sẽ là cái bẫy và là hố sâu dẫn đến địa ngục. Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ này, vì đối với Người, Thiên Chúa mới là tất cả vì Ngài là Đấng tạo thành mọi sự. Ngài là Đấng ban phát quyền lực cho con người và con người phải quy phục Đấng Tạo Thành. Tôn thờ Thiên Chúa là bổn phận của loài thụ tạo. Đừng vì quyền lực chớp nhoáng hư vô mà đánh mất linh hồn.

Thử thách thứ ba là danh vọng. Con người ai cũng có cái tôi, tự cao tự đại, cậy tài háo danh. Những gì quỷ nói với Đức Giêsu đều đụng chạm đến cái tôi. Chúa Giêsu thừa quyền năng để làm điều đó, nhưng làm vì lời thách thức của quỷ là nghe lời chúng. Thay vào đó, Đức Giêsu đã trách mắng quỷ vì dám thử thách Thiên Chúa. Kiêu căng tự phụ dễ dẫn đến xa rời Thiên Chúa. Tự phụ, tự cao, hám danh tham lợi là đường lối dẫn vào cám dỗ dễ dàng. Tin tưởng và tín thác là điều cần để luôn trung tín với Thiên Chúa.

Ba thử thách trên cũng là bài học cho chúng ta. Con người bản tính yếu hèn nếu không trông cậy, tín thác vào Thiên Chúa dễ dẫn đến bị cám dỗ. Cám dỗ sẽ dễ đến hơn khi nhu cầu cấp thiết cần cho cuộc sống lôi kéo. Nhưng nếu sống mà từ bỏ Thiên Chúa chạy theo ma quỷ thì sống được gì? 

Thế giới ngày nay là thời đại của những thành tựu khoa học vượt bậc và kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đầy những thành tựu và phát minh. Thế nhưng, thế giới văn minh không chỉ có thành tựu phát minh tiên tiến mà còn nảy sinh nhiều hệ lụy cho xã hội. Lối sống hưởng thụ thực dụng tràn lan. Nhiều cá nhân rơi vào đời sống trụy lạc, nhân tính bị đánh mất, lương tâm trở nên chai lì và tình yêu thương bác ái bị thay thế bằng vô cảm. Đời sống nhiều gia đình và dân tộc bị phong hóa. Đức tin nhiều người Kitô hữu lung lay và bị đánh mất. Tất cả chỉ vì thiếu đời sống kết hợp với Thiên Chúa. Tất cả chỉ vì quá coi trọng và tham lam của cải vật chất, ham thích quyền chức danh vọng, ham thích hưởng thụ. Những điều đó dễ là “đường rộng bậc to” dẫn xuống vực sâu của Xatan.

Tiền, quyền, danh là những thứ dễ làm con người say mê và ham muốn. Quỷ vẫn luôn chờ đợi và lợi dụng để thực hiện việc dụ dỗ. Nếu không có đức tin vững mạnh, không có tinh thần bác ái yêu thương, đặc biệt không có Chúa ở cùng và không sống cùng Chúa sẽ bị cám dỗ và sa ngã.

Chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa đã được thiết lập, đã qua thời gian chuẩn bị và đã được thực hiện. Chương trình ấy đã đến và đã đi qua cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ơn cứu chuộc chúng ta đã được ban đến, nhưng vấn đề đón nhận được hay không còn do chúng ta. Sống theo Lời Chúa dạy, tỉnh thức sẵn sàng, ăn chay cầu nguyện trong Mùa Chay thánh sẽ là phương cách hữu hiệu để chống lại cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ và Ngài đã chiến thắng. Vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ và sẽ chiến thắng nếu chúng ta luôn bước đi cùng Chúa và luôn có Chúa đi cùng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG NGÔI LỜI (SVD) – NĂM 2019 Xem thêm